Prosperitat

El barri de Prosperitat va sorgir pràcticament del no-res durant les dècades dels anys vint i trenta, dins el procés d'expansió de la construcció d'habitatges a la ciutat motivada per l'important augment de la població que hi va haver durant aquest període. Delimitat per la Via Júlia, el passeig de Valldaura, l'avinguda de Rio de Janeiro i la Via Favència, encara té moltes construccions que daten del començament del segle i un nombre elevat d'edificacions aixecades al llarg de tota la segona meitat del segle XX.

El resultat és un barri ple de vida, que transmet un dinamisme i una vitalitat molt destacats i que presenta una participació popular important dins la vida ciutadana, com ho demostren la seva destacada festa major, la gran quantitat d'entitats i associacions del barri i el seu caràcter tradicionalment reivindicatiu i festiu. A més, el barri ofereix una important activitat comercial, que es concentra majoritàriament a la Via Júlia i als carrers adjacents, com ara Joaquim Valls, Batllori o Font d'en Canyelles.


La Via Júlia, al barri de Prosperitat


La zona verda de Prosperitat

Una de les problemàtiques del barri és la urbanització, molt densa i amb carrers estrets, per la qual cosa durant els darrers anys s'ha considerat prioritària l'adequació de les zones verdes del barri i la construcció d'aparcaments subterranis. Així, l'any 1998 es van remodelar les places de la Zona Verda i Harry Walker, i l'any 2001 la plaça Àngel Pestaña, que es van dotar de més espais verds, paviments de qualitat, jocs infantils, estanys i fonts ornamentals i nou mobiliari urbà. En aquest sentit, cal destacar la font ornamental amb caiguda d'aigua de la plaça Harry Walker, amb un disseny innovador i molt estètic, que s'ha convertit en un dels elements urbans característics de Nou Barris.


Plaça de Harry Walker

 

La plaça d'Àngel Pestaña

Entre els carrers de Sant Francesc Xavier, Santa Engràcia i Enric Casanovas. De la Via Júlia, cantó mar, surt un eix de vianants que va fins a la plaça d´Àngel Pestaña. En aquest emplaçament hi va haver el nucli de barraques de Santa Engràcia. La plaça es va inaugurar pel novembre del 1986 amb un disseny molt dur que ha anat millorant amb els anys. Al mig, a la vora d'un petit estany, es va col.locar una font-escultura d'Enric Pladevall que ha funcionat en contades ocasions. Per als veïns aquesta font és un arbre amb les arrels mirant al cel.


Les antigues barraques de Santa Engràcia