Ajuntament

 

Districte de Nou Barris

Cr Doctor Pi i Molist, 133
Tel. 93 4027000 / 93 2916800
Fax 93 2916886

 

Consell Municipal
del Districte de Nou Barris

President

Im. Sr. Ramon Garcia-Bragado i Acín (PSC)

Vicepresidenta

Sra. Susana Sánchez Pérez (PSC)

Regidors
de Districte de Nou Barris

Regidora del Districte

Ima. Sra. Carmen Andrés i Añón (PSC)

Consellers

Sra. Ana Álvarez Franquet (PSC)
Sra. Ma. Dolores Brezmes Macias (PSC)
Sr. José Luis Díaz Torrevejano (PSC)
Sra. Núria Gaig Jané (PSC)
Sr. Gabriel García Duarte (PSC)
Sr. Faustino Martín García (PSC)
Sr. Jordi Mas Herrero (PSC)
Sra. Judit Ortega Morera (PSC)
Sr. Jesús Turmo Garuz (PSC)

Sr. Josep Centeno i Dalmau (CiU)
Sr. Xavier Larrosa i González (CiU)
Sr. Eduard Ràmia i Gallen (CiU)
                        
Sr. Javier Barreña Flores (PP)
Sra. Carmen Divison Cordoner (PP)
Sr. Francisco Giménez Royo (PP)
Sr. José Méndez Romeo (PP)

Sra. Mónica Palet Monatero (ICV-EU i A)

Sr. Miquel Anton Roman i Pèrez (ERC)

Regidors adscrits

Im. Sr. Jordi Cornet i Serra (PP)
Im. Sr. Xavier Florensa i Cantons (ERC)
Im. Sr. Alberto Fernàndez i Díaz (PP)
Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs (CiU)

Comissionat Zona Nord

Sr. Mario García i Gómez