nSQL: $sql"); $row = mysql_fetch_array($result); $fec = date("d-m-Y",strtotime($row["FECHA"])); $tit = $row["TITULO"]; $subtit = $row["SUBTITULO"]; $image = $row["IMAGEN"]; $cos = str_replace("\r", "
", $row["NOTICIA"]); ?>

"; } ?>

© Projectart - Nou Barris Net 1999-

Amb el Suport de

Diputació de Barcelona - Xarxa de Municipis
Institut de Cultura - Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona - Districte de Nou Barris