Continua debatint-se el projecte de millora de biblioteques a Nou Barris

Les actuacions sobre biblioteques afecten a la Zona Nord, Roquetes i Torre Llobeta

Una de les previsions del PAM vigent (el Plà d’Actuació Municipal, aprovat el passat mes de juny) es refereix a les obres de millora i ampliació de …

Llegiu més