El parc Central de Nou Barris renova l’enllumenat per assolir un estalvi del 70%

Les actuacions comencen al maig amb un pressupost de 2,23 milions d’euros

L’Ajuntament renovarà entre maig i desembre 414 llums i 165 suports al Parc Central de Nou Barris.  A més hi instal·larà 31 punts nous de llum a la zona. En total es destinaran 2,23 milions d’euros a millorar la instal·lació de l’enllumenat públics de tot l’àmbit del parc per millorar la sensació lumínica, en especial a les zones de pas, i reduir el consum d’energia. Tot plegat, permetrà aconseguir un estalvi del 70%.

Les noves instal·lacions seguiran els criteris emmarcats en el Pla director d’Il·luminació de Barcelona i s’integren dins les polítiques energètiques de la ciutat. Així, se substituirà les làmpades existents de vapor de mercuri i les de vapor d’alta pressió de sodi per d’altres de tecnologia LED. A més, s’ha realitzat un estudi lumínic integral del parc adaptant la il·luminació a les necessitats actuals d’ús. La solució lumínica plantejada garanteix també la continuïtat estètica actual i singular del parc Central de Nou Barris.

En concret, s’intervindrà en tres àmbits del parc Central: al tram delimitat entre la plaça de Karl Marx i el passeig de Fabra i Puig; al tram entre Fabra i Puig i el passeig Verdum, i a la plaça de Can Ensenya, per sobre del carrer de Marie Curie; i al carrer limítrof Mont-ral.