L’Ajuntament ofereix ajudes a la rehabilitació en finques vulnerables

A la Trinitat Nova trobem un dels 400 casos d’edificis que poden rebre suport municipal 

Fa gairebé dos anys que els veïns d’un parell de blocs de la Trinitat Nova suporten pudors i presència de mosques i mosquits provocades per unes filtracions d’aigües residuals. Les canonades d’uralita, que han de portar l’aigua bruta des de les arquetes fins al clavegueram, estan malmeses i l’aigua raja pels baixos dels edificis. La solució és substituir les canonades d’uralita per d’altres de noves, però són veïns amb pocs recursos que no poden afrontar la despesa de l’obra. Ara podran acollir-se a les ajudes municipals per a la rehabitació. És una de les novetats d’enguany i facilita tractar casos com aquests en finques d’alta complexitat. El de Trinitat Nova és un dels 404 edificis amb vulnerabilitat detectats en un estudi de la UPC sobre el parc d’habitatge de la ciutat, tenint en compte l’estat de l’immoble i també criteris socioecònomics dels inquilins.  Precisament, els veïns d’aquest bloc ha demanat ajudes a l’administració en diverses ocasions, però fins ara no havien obtingut resposta.