Ple del Consell del Districte de Nou Barris

A l’ordre del dia destaca el concurs del complex esportiu de Canyelles

Avui tindrà lloc la sessió ordinària del Ple del Consell del Districte de Nou Barris a les 19.30h, en primera convocatòria, i a les 20h en segona.
La sessió plenària se celebra al Fòrum Nord de la Tecnologia, al carrer Albert Einstein, s/n, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del Consell Plenari celebrada el 10-05-01.
2. Despatx d’ofici: restar assabentat dels contractes aprovats per la Gerència del Districte.
3. Informe del Regidor.
4. Informar favorablement les dues propostes de conveni amb el Patronat Municipal de l’Habitatge per a l’efectivitat de les previsions del PAM en matèria d’habitatge per a joves en règim de lloguer i en matèria d’apartaments tutelats per a gent gran.
5. Informar favorablement la proposta de conveni amb REGESA per a l’efectivitat de les previsions del PAM en matèria d’habitatges per a joves en règim de lloguer.
6. Informar favorablement el Pla Especial d’Ordenació del carrer d’Oristà, al barri de Vallbona.
7. Informar favorablement l’Estudi de detall de la parcel·la número 1 del carrer d’Oristà del barri de Vallbona.
8. Informar favorablement la Modificació puntual del PERI de Torre Baró al carrer Martorelles, promogut pel Patronat Municipal de l’Habitatge.
9. Restar assabentat de la proposta d’aprovació inicial de la Modificació del PGM del sector comprès entre el passeig de Fabra i Puig, el passatge Grau, el carrer Inca i el carrer Sant Iscle, d’iniciativa de Pro Nou Barris, SA.
10. Informar favorablement de la proposta de treure a concurs la construcció, conservació i explotació d’un complex esportiu en terrenys de domini públic municipal situats al barri de Canyelles, entre la Via Favència, el carrer Artesania, el carrer Antonio Machado i la Ronda de la Guineueta Vella, per un període mínim de 25 anys i d’acord amb el corresponent plec de clàusules administratives particular i tècniques.
11. Informar favorablement la proposta d’aprovació de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes.
12. Precs i preguntes.

NouBarris.Net

Vols rebre el butlletí?

Política de privacitat

Ús de "cookies"

Aquest lloc web utilitza "Cookies", pot veure la política de "cookies", aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies