Primera pedra dels equipaments de salut i municipals a les Cotxeres de Borbó

La Generalitat construirà un gran complex sanitari de 6 centres que inclou a més un casal de gent gran i una biblioteca

Ahir al vespres els veïns de Torre Llobeta van veure com es col·locava la primera pedra dels equipaments de salut i municipals que es construiran als terrenys de les antigues Cotxeres de Borbó (Avinguda Borbó, 52).
La creació d’aquest complex sanitari del districte de Nou Barris és fruit d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona que es va signar al juliol del 2004 per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona. La inversió total és de 26 milions d’euros, i està previst que els equipaments entrin en funcionament al 2010 per donar servei a més de 24.000 habitants del seu entorn d’influència, que es pot incrementar en 3.000 habitants més d’altres àrees properes.
Amb la construcció d’aquesta nova illa d’equipaments sanitaris s’engega un dels projectes més ambiciosos de Catalunya. A la vegada, l’Ajuntament de Barcelona continua amb el seu pla d’actuació per disposar d’una xarxa assistencial on prevalguin els principis d’equitat, accessibilitat, continuïtat assistencial i una atenció de qualitat.

Els equipament previstos en aquests terrenys són:

– EQUIPAMENTS DE SALUT:

El centre d’atenció primària (CAP)
Donarà servei a una població d’aproximadament 25.000 habitants i permetrà millorar l’atenció i descongestionar els CAP Turó, Río de Janeiro i Chafarinas. El centre d’atenció primària disposarà dels serveis següents:
· Àrea de medicina general
· Àrea de pediatria
· Àrea polivalent (odontologia i consultes d’especialistes)
· Àrea d’educació sanitària
· Àrea de cirurgia (quiròfan de cirurgia menor)

El centre de rehabilitació
El nou centre de rehabilitació pretén disminuir les distàncies d’accés als serveis ambulatoris alhora que reduir la sobrecàrrega de pacients en els serveis de rehabilitació hospitalària. Serà un servei de rehabilitació ambulatòria de tipus 2 que atendrà una població de referència de 250.000 habitants i aproximadament uns 5.800 casos/any. Atenent a la seva tipologia, el centre de rehabilitació dispensarà tractaments de recuperació funcional (traumatologia, reumatologia, neurologia, fisioteràpia, etc.), de logopèdia i de control de la incontinència.

El centre d’urgències d’atenció primària (CUAP)
El centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) és un centre d’atenció continuada bàsica d’alta resolució, que permetrà reduir el col·lapse que ocasionen les urgències que arriben innecessàriament als hospitals d’alta complexitat. La població diana d’aquests serveis serà aquella que pugui accedir-hi pels seus propis mitjans sense necessitat d’ambulància. El CUAP oferirà els serveis següents:
· Urgències de nivell I de medicina interna
· Urgències de nivell I de pediatria
· Urgències de nivell I de traumatologia

Aquest dispositiu té previst atendre unes 35.000 urgències per any amb el recolzament de l’equip de diagnòstic per la imatge.

El centre de salut mental d’adults
El centre de salut mental d’adults, amb una població de referència de 80.000 habitants, pretén millorar l’atenció als problemes de salut mental a l’àrea de Nou Barris Sud corregint la deficiència existent en la dotació d’equipaments d’atenció psicològica i psiquiàtrica ambulatòria. El centre disposarà de 14 consultoris per a atenció psiquiàtrica i psicològica individual, i de sales de reunions per a teràpies en grup.

El centre de diagnòstic per la imatge
El centre de diagnòstic per la imatge pretén apropar els mitjans diagnòstics a l’atenció primària, especialitzada i sociosanitària, reduint d’aquesta manera els temps d’atenció al diagnòstic i millorant la resposta dels dispositius de diagnòstic per la imatge de Nou Barris, Sant Andreu i Gràcia, i dels centres hospitalaris terciaris (Vall d’Hebron i Sant Pau). L’àrea polivalent de diagnòstic per la imatge, a més de disposar d’un equip de radiologia convencional que doni servei al centre d’atenció continuada, donarà un ampli servei de radiologia a una població de referència de 125.000 habitants, però haurà de disposar de la flexibilitat necessària per incrementar la seva zona d’influència fins a 250.000 habitants. Els serveis diagnòstics disponibles en aquesta àrea de diagnòstic seran:
· Radiologia convencional
· Ecografia
· Mamografia
· Ortopantomografies

El centre sociosanitari
Disposarà d’un àrea d’internament i alhora disposarà de places d’hospital de dia amb la següent estructura:
· Internament: 209 places en 110 habitacions dobles (99 d’ús doble i 11 d’ús individual)
· Hospital de dia: 50 places

Els serveis oferts per aquest centre sociosanitari seran:
· Servei d’internament de llarga estada: servei d’internament per donar suport a persones amb malalties cròniques de llarga evolució (amb alta dependència).
·Servei d’acolliment i de descàrrega familiar (llarga estada temporal): amb els mateixos objectius que l’anterior, aquest servei va destinat a suplir l’entorn familiar del pacient temporalment.
Servei d’hospital de dia: servei ambulatori per al tractament integral de l´usuari, en els aspectes específics de recuperació i rehabilitació de les seves habilitats per desenvolupar les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària, a fi i efecte de millorar el seu estat funcional tot potenciant el retorn al propi domicili.

– EQUIPAMENTS MUNICIPALS:

Casal de gent gran
Amb una superfície construïda total de 1.116 m2, comptarà amb un espai de trobada, un bar-cafeteria, una sala de lectura amb ordinadors, una sala de televisió, quatre sales per a la realització d’activitats, un gimnàs i una sala de reunions.

Biblioteca
La nova biblioteca tindrà una superfície total de 1.600 m2 i els espais habituals en aquest tipus d’equipaments: una zona d’acollida i promoció, una zona d’informació i accés als documents, una zona infantil i l’espai de treball intern. També comptarà amb una sala polivalent, compartida amb el Casal de gent gran i disponible per a les necessitats de les entitats del barri.

Notícia publicada per Nou Barris Televisió

NouBarris.Net

Vols rebre el butlletí?

Política de privacitat

Ús de "cookies"

Aquest lloc web utilitza "Cookies", pot veure la política de "cookies", aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies