Carnet per punts

Les negligències i distraccions es paguen cares

De cara als desplaçaments en cotxe, hem de tenir sempre precaució i respectar en tot moment les senyals de trànsit i les normes de circulació, ja que qualsevol negligència o distracció ens pot costar ben car. Per reduir el nombre d’accidents la Direcció General de Tràfic va posar en marxa el carnet per punts, un canvi important al sistema de sancions, que les classifica en infraccions greus o molt greus i que comporta, segons l´infracció realitzada, sancions econòmiques de 91 fins a 600 €, suspensió del permís o llicència de conducció d’1 a 3 mesos, o la pèrdua de punts d’acord amb el barem que la llei estableix.

Els titulars de permisos de conduir amb una antiguitat superior als 3 anys disposen d’un total de 12 punts, mentre el saldo dels que tinguin el carnet des de fa menys de 3 anys serà de 8 punts, d’igual manera que els titulars de permisos o llicències de conduir que perdin l’assignació total de punts i l’hagin obtingut de nou. Passats 2 anys sense cap sanció per infraccions que comportin pèrdua de punts, els titulars dels permisos que consten als apartats anteriors, disposaran de 12 punts.

En cas que s’hagi perdut part del crèdit inicial de punts o la totalitat dels punts, caldrà fer uns cursos que permetin recuperar els punts perduts o el permís o llicència. Tot i això, el conductor que hagi estat condemnat per via judicial i per sentència ferma per la comissió d´un delicte castigat amb la prohibició del dret a conduir un vehicle de motor o ciclomotor, no perdrà cap punt però haurà de superar el curs de sensibilització i reeducació viària i la prova teòrica de control de coneixements.

La competència per a la declaració de pèrdua de vigència del permís o llicència de conducció correspon al cap de Tràfic de la província corresponent al domicili del titular de l’autorització per a conduir.
Pel que fa al procediment, la Prefectura Provincial de Tràfic, un cop s’hagin perdut tots els punts assignats, iniciarà mitjançant acord un procediment per declarar la pèrdua de vigència del permís o la llicència de conducció.

Aquest acord contindrà una relació detallada de les sancions fermes que s’haguessin produït a la pèrdua de punts, amb indicació del nombre de punts que s’hagin perdut.

L’interessat tindrà un termini màxim de 10 dies per a formular al·legacions i, passat aquest termini, el cap Provincial de Tràfic dictarà la resolució declarant la pèrdua de vigència del permís o llicència de conducció que es notificarà a l’interessat en un termini de 15 dies.

Notícia publicada per Nou Barris Televisió

NouBarris.Net

Vols rebre el butlletí?

Política de privacitat

Ús de "cookies"

Aquest lloc web utilitza "Cookies", pot veure la política de "cookies", aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies