Ple de Nou Barris

El Consell Plenari se celebra aquest vespre a les 19h separat de l´Audiència Pública

Si ahir la Sala de Plens de la Seu del Districte acollia l´Audiència Pública, aquest vespre a les 19h és el torn del Consell Plenari. En un acte públic obert als ciutadans i ciutadanes, els consellers del Districte aprovaran acords i nomenaments, informaran sobre qüestions d´interès per a la ciutadania i escoltaran els precs i preguntes dels veïns i veïnes. L´ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l´Acta de la sessió anterior, celebrada el passat dia 3-03-2009.

Part informativa:

2.- Despatx d´ofici: RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència en el darrer periode.
3.- Informe de la Regidora del Districte.

Part decisòria:

4.- APROVAR el Reglament de composició i funcionament del Consell Sectorial de la Gent Gran del Districte de Nou Barris.

5.- INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta de ´Modificació de les Normes Reguladores de la Participació ciutadana i de les Normes d’Organització i Funcionament dels Districtes per regular els Consells de Barri´.

6.- APROVAR com a tal la ´Proposta per a l’atorgament de les Medalles d’Honor 2009 pel Districte de Nou Barris´.

7.- INFORMAR FAVORABLEMENT el ´Pla de l’Habitatge de Barcelona 2008-2016´, d’iniciativa municipal, aprovat inicialment per la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Habitatge el 19-03-09.

8.- INFORMAR FAVORABLEMENT el ´Pla Director Urbanístic de delimitació i ordenació de l’Àrea Residencial Estratègica del Barcelonès (ARE Vallbona)´, d’iniciativa municipal, aprovat inicialment per la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Habitatge el 19-03-09.

9.- INFORMAR FAVORABLEMENT el ´Pla Especial urbanístic i de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers d’Aiguablava, Maria Zambrano i Pg. del Bosc de Roquetes´., d’iniciativa muncipal, aprovat inicialment en data 12-03-09.

10.- INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta de ´Modificació del Pla especial urbanístic per a l’ordenació dels terrenys de les antigues Cotxeres de Borbó, en l’àmbit de la Unitat de projecte UP-3 destinada a centre esportiu municipal´, d’iniciativa municipal, aprovada inicialment en data 26-03-09.

11.- INFORMAR FAVORABLEMENT el ´Pla Especial urbanístic d’ordenació de volums i de regulació d’usos de l’equipament situat al carrer de Viladrosa, 90-98 (Parròquia de Sant Sebastià)´, promogut per l’Arquebisbat de Barcelona i Via Assistencial Fundació Privada.

12.- INFORMAR FAVORABLEMENT el ´Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació d’escoles bressol municipals, als següents emplaçaments del terme municipal de Barcelona: Av. Roma, 98-106; c/ de Melcior de Palau, 134-136; c/ de Joan Güell, 114-126; c/ dels Reis Catòlics, 38; Av. de Vallcarca, 227-229; c/ de Nou Barris, 14; c/ de Vesuvi, 35; c/ de Ciutat d’Elx, 17; c/ de Fluvià, 253; c/ de Perú, 135; Rambla Prim, 215 i c/ del Concili de Trento, 249´, d’iniciativa municipal.

Part d’impuls i control:

13.- Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del Consell.

14.- Precs i preguntes del públic assistent al Plenari.

Notícia publicada per Nou Barris Televisió

NouBarris.Net

Vols rebre el butlletí?

Política de privacitat

Ús de "cookies"

Aquest lloc web utilitza "Cookies", pot veure la política de "cookies", aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies