Consell de Districte de Nou Barris

A la sessió s´informarà dels Pressupostos Municipals i de les bases per a l´ajudicació de 12 habitatges de protecció oficial al barri de Porta

Un cop més la Sala de Plens de la Seu del Districte acull una nova sessió ordinària del Consell de Districte de Nou Barris. La sessió està prevista a les 19h, en primera convocatòria, i a les 19.15h en segona, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l´Acta de la sessió anterior, de 6/10/2009.

Part informativa:

2.- Despatx d´ofici:
a) RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència del Districte en el sarrer periode.
b) RESTAR ASSABENTAT del Decret de constitució i convocatòria dels Consells de Barri i del Decret de nomenament dels Consellers de Barri.
c) RESTAR ASSABENTAT de l´acord de la Comissió de Govern del Districte, de 17/11/09, d´aprovació de la proposta de Preus Públics per al 2010 i la seva elevació a la Comissió de Govern de l´Ajuntament.

3.- Informe de la Regidora del Districte.

Part decissòria:
4.- INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta de Pressupostos Municipals (de Ciutat i
de Districte) per al 2010.

5.- INFORMAR FAVORABLEMENT les Bases específiques per a l´adjudicació de 12 habitatges de protecció oficial en venda de règim general ubicats al carrer Deià número 31-33 a sol·licitud del Consorci de l´Habitatge de Barcelona.

Part d´impuls i control:
6.- Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del Consell.

7- Precs i preguntesdel públic assistent al Plenari (*)

(*) NOTA: els Precs i preguntes seran ´de caire general´, atès que els de caire particular són objecte de l´Audiència Pública.

Notícia publicada per Nou Barris Televisió

NouBarris.Net

Vols rebre el butlletí?

Política de privacitat

Ús de "cookies"

Aquest lloc web utilitza "Cookies", pot veure la política de "cookies", aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies