Consell Plenari del Districte de Nou Barris

La futura escola bressol municipal de Porta és l´únic punt de la part decisòria del dia

Sala de Plens del Districte acull aquest vespre una nova sessió del Consell del Districte de Nou Barris. La cita tindrà lloc a les 19h en primera convocatòria i a les 19.15h en segona, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’ Acta de la sessió anterior, del 6/07/10.

Part informativa:
2. – Despatx d´ofici:
– RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència del Districte en el darrer periode.
– RESTAR ASSABENTAT de l’acord de la Comissió de Govern del Districte, de 14/09/10, aprovant com a tal la proposta de preus públics per al 2011 i acordant sotmetre-la a l’aprovació de la Comissió de Govern de l’Ajuntament.
3.- Informe de la Regidora del Districte.

Part decisòria:
4.- INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta de ´Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació de l’equipament situat a l’Av. Rio de Janeiro, núm. 16, per a ubicar una escola bressol municipal´, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona.

Part d’impuls i control:
5.- Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del Consell.
6.- Precs i preguntes del públic assistent al Plenari.

Notícia publicada per Nou Barris Televisió

NouBarris.Net

Vols rebre el butlletí?

Política de privacitat

Ús de "cookies"

Aquest lloc web utilitza "Cookies", pot veure la política de "cookies", aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies