Plenari de Nou Barris

La sessió es convoca a les 19h a la Sala de Plens del districte

Aquest vespre hi ha convocada una nova sessió ordinària del Plenari del Consell del Districte de Nou Barris, que tindrà lloc a la Sala de Plens a les 19h amb el següent orde del dia:
ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió ordinària anterior, de 12/03/2014.
Part informativa:
2.- Despatx d’ofici:
RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència del Districte en el darrer període.
3.- Informe de la Regidora del Districte.
4. – Informe sobre formació i ocupació.
Part decisòria:
5.- INFORMAR FAVORABLEMENT sobre la denominació de jardins de Can Xiringoi per a l’espai enjardinat de nova urbanització situat al solar de les Cotxeres de Borbó, al Districte de Nou Barris.
6.- APROVAR la proposta d’atorgament de les Medalles d’Honor de la Ciutat 2014 per al Districte de Nou Barris i elevar-les com a tal als òrgans centrals competents per a la seva aprovació.
7.- INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació del Pla General Metropolità per a la regulació de la nova Esglèsia de Sant Rafael a la plaça de Ca n’Ensenya.
Part d’impuls i control:
8.- Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del Consell:
– Proposició del PSC sobre que el govern municipal del Districte insti a la Generalitat de Catalunya a que resolgui els problemes d’accessibilitat de l’andana de l’estació de Virrei Amat en 2014.
– Proposició del PPC sobre instar al govern a que realitzi el planejament urbanístic i d’execusió per a la realització de l’aparcament subterrani i Casal de Gent Gran de la Guineueta.
– Proposició d’ICV-EuiA sobre que el govern de Nou Barris elabori un programa d’inspecció dels immobles en desocupació permanent, sobretot els que són propietat d’entitats financeres i es realitzin els procediments sancionadors que corresponguin.
– Prec del PSC sobre que l’Ajuntament compleixi amb els ajuts de subsidiació del c/Martorelles, al barri de Torre Baró que es van aprovar en el plenari de 14/05/2013.
– Prec del PPC sobre que el Govern municipal elabori un estudi sobre un canvi de sentit en via Júlia i un altre en passeig de Valldaura.
– Prec d’ICV-EuiA sobre el govern del Districte de Nou Barris insti al Consorci d’Educació de Barcelona a realitzar les obres pendents en l’Escola Tomàs Moro.
– Prec d’ICV-EuiA sobre el govern del Districte de Nou Barrus posi en marxa la resolució dels problemes que pateix el bloc de protecció oficial de carrer de Martorelles.
– Pregunta del PSC sobre quines són les dates d’inici d’obres i el pressupost dels estudis i/o projectes destinats a la Zona Nord del Districte de Nou Barris?
– Demanda del PPC de seguiment d’execució de l’acord aprovat en el Consell Plenari de 22/02/2013 que acordà: “1) Que el Centro Cívico Porta-Soller se convierta en un Espacio comunitario dirigido y organizado por las entidades del barrio de Porta. 2) Que se mejore el alumbrado público y se adecue la plaza con la instalación de aparatos depotivos y de entretenimiento biosaludables al aire libre.”
– Demanda d’ICV-EuiA de seguiment d’execució de l’acord aprovat en el Consell Plenari de 12/03/2014 que acordà: “INSTAR al Consorci d’Habitatge de Barcelona a garantir que els nous titulars del dret de superfície dels habitatges dotacionals per a joves situats a l’Avinguda Rio de Janeiro i carrer Urrutia, el Fons d’inversió Colon Viviendas-Grupo Azora, compleixin i respectin totes les condicions del plec de licitació i les pròpies d’habitatges de protecció oficial; amb el lliurament d’un informe anual justificatiu d’aquest acompliment, garantint l’atenció a les persones llogateres en cas necessari, vetllant per que en cap cas es puguin aplicar clàusules contractuals abusives, ni repercussions indegudes de despeses als llogaters; aplicant en cas de detectar-se irregularitats les mesures legals corresponents”.
8.- Precs i preguntes del públic assistent al Plenari.

NouBarris.Net

Vols rebre el butlletí?

Política de privacitat

Ús de "cookies"

Aquest lloc web utilitza "Cookies", pot veure la política de "cookies", aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies