Doble sessió de consell plenari a Nou Barris

Abans del ple ordinari el govern ha convocat un ple extraordinari sobre la situació socioeconòmica del districte

La Sala de Plens de la Seu del Districte de Nou Barris acull avui una sessió doble de plenaris. A les 18h, tindrà lloc una sessió extraordinària per tractar el tema de la pobresa a Nou Barris i a les 19.30h una sessió ordinària del Consell Plenari del Districte.
El Consell de Districte és l’òrgan de govern de representació i participació col•lectiva del districte. Totes les sessions són públiques.
L’aforament de la Sala de Plens de Districte (plaça Major de Nou Barris, 1) és de 99 persones per a públic. Un cop excedit aquest aforament no es permetrà l’entrada de més persones.

A continuació us oferim l’ordre del dia de totes dues sessions:

– CONVOCATÒRIA CONSELL PLENARI EXTRAORDINARI

Part Informativa

1.- Informe de la Regidora del Districte sobre la situació socioeconòmica del Districte de Nou Barris.

2.- Precs i preguntes del públic assistent al Plenari extraordinari.

– CONSELL PLENARI

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió ordinària anterior, de 10/12/2014

Part Informativa

2.- Despatx d’ofici:
RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència del Districte en el darrer període.

3.- Informe de la Regidora del Districte

Part decisòria

4.- INFORMAR FAVORABLEMENT l’aprovació inicial de la modificació de PGM al barri de Can Peguera.

5.- INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla de Millora Urbana per a la regulació de la instal•lació d’ascensors exteriors als edificis d’habitatge dels barris de Verdum i les Roquetes.

6.- INFORMAR FAVORABLEMENT sobre la denominació de plaça d’Humberto Rivas per a la via pública situada entre la masia de Can Basté i el passeig de Fabra i Puig, al districte de Nou Barris.

7.- APROVAR la proposta d’atorgament de les medalles d’honor de la ciutat 2015 per al Districte de Nou Barris i elevar-les com a tal als òrgans centrals competents per a la seva aprovació.

Part d’impuls i control

8.- Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del Consell:

– Proposició del PSC sobre acordar que el Govern municipal del Districte de Nou Barris expliqui que ha fet per a complir cadascuna de les proposicions aprovades durant tots els Consells Plenaris del Districte i/o traslladar a les institucions instades en les dites proposicions durant aquest mandat amb aquesta finalitat, adjuntant informació per escrit.
– Proposició del PPC sobre expressar el rebuig al pressupost municipal per l’exercici 2015 per reduir la inversió al districte malgrat suportar major nivell d’atur i menor nivell de renda familiar i instar al Govern municipal a augmentar la dotació pressupostària del 2015 per a inversions de barri i serveis d’atenció a les persones a partir de reduir despeses innecessàries del pressupost.
– Proposició d’IC-V-EUIA, sobre iniciar la revisió del PERI de Porta, constituint una Mesa de treball assegurant la participació del veïnat del barri.
– Prec del PSC sobre retirada de les parades del bus H6 i V27 que coincideixen amb principi i final de les línies 34 i 132 – parada Borbó/Serrano, i trasllat a un altre lloc.
– Prec del PSC relatiu a solucionar els problemes d’humitats del sostre del teatre del Centre Cívic Zona Nord.
– Prec del PPC sobre instar al Govern del Districte a no retirar cap placa de la via pública a Nou Barris pel fet d’estar retolada en castellà i garantir que les que s’han retirat fins a l’actualitat siguin preservades com a element patrimonial del nostre districte de forma consensuada amb l’Arxiu Històric de Roquetes o demés entitats.
– Prec d’IC-V-EUIA relatiu a que el Govern del Districte de Nou Barris insti al Consorci d’Educació que no faci efectiu el tancament de l’Escola Sant Josep Oriol previst pel curs 2016-2017 i asseguri la continuïtat del seu projecte educatiu dins el barri de Trinitat Nova.
– Prec d’IC-V-EUIA relatiu a que el Govern del Districte insti al Consorci de Salut que comenci a aplicar el protocol de detecció precoç de càncer de Colon i Recte a la nostra Àrea Sanitària de Nou Barris coordinat per l’Hospital de referència de la Vall d’Hebron i utilitzat els mecanisme ja existents per informar a la població per reconèixer la simptomatologia per poder anar al metge de capçalera i prengui les mesures adients per controlar les persones amb antecedents familiars d’aquest tipus de càncer.
– Pregunta del PPC sobre quin estat es troba l’adquisició de l’illa Q amb especial menció a les reunions mantingudes, dates i compromisos adquirits.
– Demanda del PSC, de seguiment d’execució de la proposició aprovada pel Consell Plenari de 9/07/2014 que acordà: “Instar al Govern del Districte de Nou Barris a elaborar un mapa de pisos buits de titularitat pública al Districte de Nou Barris, el qual reculli també tota la informació possible sobre els pisos buits propietat d’entitats financeres i bancàries”.
– Demanda del PPC, de seguiment d’execució de la proposició aprovada per Consell Plenari de 12/03/2014 que acordà: “Instar al Govern municipal a complir tots els acords polítics adoptats en el Consell Municipal de Nou Barris i establir un calendari d’execució de cada un d’ells”.
– Demanda del PSC, de seguiment d’execució del prec acceptat pel Govern del Districte en el Consell Plenari de 12/03/2013 que acordà: “Que el Govern del Districte de Nou Barris elimini totes les foradades, que netegi i retiri tots els obstacles que hi ha al solar del carrer Antonio Machado i que condicioni aquesta àrea d’aparcament per a vehicles”.

9.- Precs i preguntes del públic assistent al Plenari.

NouBarris.Net

Vols rebre el butlletí?

Política de privacitat

Ús de "cookies"

Aquest lloc web utilitza "Cookies", pot veure la política de "cookies", aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies