L’Ajuntament condicionarà la Casa de l’Aigua per fer-hi visites als túnels

Unes mesures excepcionals pactades amb els bombers permetran l’entrada a grups reduïts

L’Ajuntament durà a terme a l’octubre unes obres complementàries que permetran fer visites guiades als túnels que connecten la casa de l’Aigua de la Trinitat Nova amb la de la Trinitat Vella.  Les actuacions que es van dur a terme ara fa un parell d’anys van rehabilitar els espais de l’equipament però no complien el requisits per poder fer activitats dins els túnels ni els dipòsits. Ara, l’Ajuntament ha acordat  amb els bombers una sèrie de mesures excepcionals que permetran fer-ho.

Actualment els túnels no reuneixen les garanties per poder fer visites guiades ni tampoc es poden fer accessibles a les persones amb mobilitat reduïda. Tot i això els bombers permetran fer visites si es compleixen una sèrie de requisits. El primer és que les visites hauran de ser de grups reduïts i sempre acompanyats per uns guies, que en tot moment tindran la visibilitat de les persones que participen dins l’activitat. Com a segona mesura, els guies hauran de tenir una comunicació permanent amb l’exterior del túnel per poder avisar de qualsevol incident que es pugui produir sota terra. Per últim, s’haurà de millorar l’enllumenat i la senyalització d’emergència dins els túnels. Aquesta serà una de les principals tasques que es duran a terme a l’octubre.

Per poder fer tot el trajecte que connecta les dues cases de l’aigua s’hauran d’arranjar també algunes de les patologies que té la banda del túnel de Sant Andreu. També s’actuarà en la part més alta del túnel situada a la banda de Nou Barris, el tros que pujava fins al pont dels Tres Ulls. Es rehabilitarà i netejarà aquest últim tram però restarà tancat a les visites. Tot i això, els visitants podran contemplar el tram final del túnel des de la reixa d’entrada.

Les obres també actuaran en els dos dipòsits soterrats que hi ha a la casa de l’Aigua. Un d’ells s’adequarà per poder dotar-lo de llicència d’activitats i d’aquesta manera poder fer exposicions o altres actes. L’altre dipòsit es condicionarà també, però no podrà ser visitable perquè no reuneix les garanties necessàries.

Fotografia dels túnels de la casa de l’Aigua cedida per Carles Fuentes.