Mobilitat, habitatge i les àrees d’esbarjo per a gossos tornen a protagonitzar el plenari

Tocades les dues de la matinada els grups acorden acabar la sessió i que el govern contesti per escrit els precs

L’habitatge va a tornar a ser un dels temes centrals del plenari d’anit. Durant les vuit hores de la sessió, es va abordar des de diferents perspectives. Des del públic assistent es va reclamar solucions als desnonaments i fins i tot des de l’AV Ciutat Meridiana es va recuperar el manifest i la pancarta de Nou Barris Cabrejada Diu Prou. L’oposició va criticar repetidament que el govern no construeixi tots els pisos que es va prometre a la campanya electoral i que s’hagi rebaixat el nombre d’habitatges a construir, sent d’ells una part en forma de “contenidors”. En aquest sentit dos punts de l’ordre del dia anaven dirigits a potenciar el parc de pisos protegits. Un va ser la mesura sorgida de les entitats socials, que fixa que les noves promocions han de reservar un 30% dels pisos de règim protegit. Aquest punt, ja debatut a nivell municipal, es va aprovar inicialment tot i les reticències o dubtes d’alguns partits que es van abstenir. També es va aprovar inicialment una altra mesura que legitima el dret a tanteig i retracte de l’Ajuntament sobre edificis o habitatges que surtin a la venda. I tot i haver sortit reiteradament al debat, també es va votar favorablement i el govern es va comprometre a convocar un ple extraordinari per tractar únicament tots els temes relacionats amb l’habitatge per valorar-ne les mesures preses i debatre possibles alternatives.

Entre el públic present a la sala es van tornar a sentir les queixes del grup de persones amb gossos. Van exposar el malestar per haver de portar lligat el gos quan entri la normativa municipal, i van reclamar solucions, com les àrees d’ús compartit, acompanyades d’horaris raonables, a les zones on habitualment ja passegen i comparteixen l’espai amb la resta d’usuaris del parc, tant al Parc Central com al del Turó de la Peira. I pel que fa a les àrees d’esbarjo de gossos, els usuaris van tornar a queixar-se per les deficiències d’un recinte que consideren “pilot i que ha quedat obsolet”. La regidora, Janet Sanz, els va emplaçar a la reunió que tindran avui Espai Gos i l’Ajuntament per tractar aquests problemes i buscar-ne solucions.

Un altre tema recorrent va ser la idoneïtat o no del carril bici de Rio de Janeiro que recorre el tram entre el cementiri i el passeig de Valldaura per la calçada, per davant els accessos d’una benzinera i ha eliminat zones de càrrega i descàrrega. Els partits i veïns detractors demanen la suspensió i la creació d’una taula de treball per decidir si es manté o es mou al costat mar del carrer o bé sobre la vorera, eixamplada fa uns anys per acollir el carril bici. Des del govern es va respondre que s’ha parlat amb veïns i comerciants per ajustar uns horaris matinals i de tarda per facilitar la càrrega i descàrrega, i es va recordar que l’actuació, tot i alguns punts negres, volia protegir els vianants que senten por quan es creuen amb bicicletes a la vorera, encara que sigui en zones reservades per a carril bici.

Com a mesura de govern es van presentar tota una sèrie de mesures dirigides a fomentar l’envelliment actiu i millorar la vida de la gent gran que viu sola. I l’informe de la regidora va repassar actuacions del Pla de Desenvolupament Econòmic per al districte que compta amb un pressupost de 5,5 milions d’euros per a actuacions com el nou punt d’atenció de Barcelona Activa al districte que s’inaugurarà al setembre, les subvencions Impulsem el que fas, el pla d’estalvi energètic per a comerços de les Roquetes i la Zona Nord, o el pla de millora a comerços de la Trinitat Nova.

I entre molts altres temes, també va sorgir la petició de l’escola ucraïnesa MRYIA perquè se’ls cedeixi un espai per realitzar les seves tasques educatives en cultura d’Ucraïna. Des de fa vuit anys són a l’escola Turó de les Roquetes però el conveni finalitza i no tenen seu per al setembre per als seus 180 alumnes. El govern es va comprometre a fer de mitjancer amb Consorci d’Educació i el centre per aconseguir una pròrroga. Per últim destacaríem intervencions sobre el manteniment i neteja de l’espai públic, la necessitat de mesures per fomentar la convivència a l’estiu, i els problemes d’aparcament a barris com la Trinitat Nova per la presència de vehicles de fora de la ciutat.

Més enllà va quedar tot el llistat de precs i preguntes de l’oposició, que tots els partits van decidir que el govern resolgués per escrit, que ja eren les 2.20h de la matinada.

A la imatge, el conseller del PP Javier Barreña presidint per uns instants la sessió en substitució de la regidora i el president del Consell Plenari. Una de les anècdotes de la nit.